Vrijeme održavanja: 01.12.2015.

U Županijskoj komori Sisak u suradnji s Lureti j. d. o. o., organiziran je seminar pod nazivom Nove direktive EU u području javne nabave. Seminar je održan 1. prosinca, a predavačica je bila Katarina Depope Radman, nacionalna stručnjakinja za javnu nabavu, akreditirana provoditeljica projekta u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave, trenerica i specijalistica u sustavu javne nabave.

Seminar je imao svrhu obrazovati polaznike o predstojećim promjenama koje se mogu očekivati u sustavu javne nabave zbog potrebe usklađenja hrvatskog zakonodavstva s novim direktivama EU u području javne nabave. Cilj je seminara skrenuti pozornost na ključne promjene koje se očekuju, i za naručitelje, i za ponuditelje, osobito u dijelu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude koji se trenutno u Republici Hrvatskoj iznimno malo koristi.

Europska komisija je u prosincu 2011. godine predložila izmjene važećih direktiva o javnoj nabavi. Izmjene su prihvaćene, slijedom čega su 18. travnja 2014. godine na snagu stupile nove EU direktive. Republika Hrvatska s ostalim državama članicama Europske unije ima rok do 18. travnja 2016. za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s novim direktivama. Nove direktive donose bitna pojednostavljenja i u samim postupcima javne nabave.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 125/14), seminar je odobrila Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva te je dio programa redovitog usavršavanja iz područja javne nabave, a polaznicima omogućuje obnavljanje certifikata.