Vrijeme održavanja: 21.02.2018.

Objavljeno: 23. 01. 2018. , Ažurirano: 22. 02. 2018.

Županijska komora Sisak u suradnji je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta organizirala jednodnevnu radionicu o javnoj nabavi Dokumentacija o nabavi i pravna zaštita po fazama postupka 21. veljače u ŽK Sisak.

Radionici je prisustvovalo više od dvadeset predstavnika gospodarskih subjekata i institucija s područja Sisačko-moslavačke županije, a predavači su bili stručnjaci Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Renata Tomljenović, Marica Japundžić i Davor Mikac.

Cilj je radionice bio upoznati polaznike sa zakonodavnim okvirom u području javne nabave kako bi se olakšala praktična primjena odredbi novog Zakona o javnoj nabavi te omogućila razmjena iskustava i kvalitetan dijalog s predstavnicima Ministarstva.

Javna nabava_2102_2.JPG

U prvom su se dijelu radionice prisutni upoznali s izradom plana nabave, registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te kako izraditi ponudu i predati ju u Elektronički oglasnik javne nabave, dok je u drugom dijelu radionice bilo riječi o najčešćim propustima naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave te o primjerima iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Radionica je organizirana na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i dio je programa redovitog usavršavanja u području sustava javne nabave, u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), a odobrilo ju je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za sustav javne nabave u Popisu programa usavršavanja.

Polaznicima usavršavanja Ministarstvo će izdati potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.