Vrijeme održavanja: 14.03.2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Županijskom komorom Sisak organizirao je 14. ožujka javno izlaganje i raspravu o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko–moslavačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš navedenih izmjena.

Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije donesen je 2001. godine, a 2010. donesene su prve izmjene plana. S novim izmjenama i dopunama, koje su predstavljene javnosti, Plan se usklađuje s novim zakonskim propisima i odredbama te prostorno planskim dokumentima višeg reda i zahtjevima na razini države. Plan uzima u obzir razvojne i gospodarske potrebe gradova i općina u Županiji te je usklađen s dokumentima i studijama izrađenima za područje Sisačko-moslavačke županije.

Primjedbe i prijedlozi na Izmjene i dopune Prostornog plana mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko–moslavačke županije, Rimska 36, Sisak, do 21. ožujka, a primjedbe i prijedlozi na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš do 8. travnja.