Vrijeme održavanja: 05.02.2016.

Objavljeno: 05. 02. 2016. , Ažurirano: 30. 08. 2016.

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo te Županijska komora Sisak, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, organizirali su edukaciju Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani, u petak, 5. veljače, u ŽK Sisak.

Predavačica je bila Tanja Iveković, voditeljica Odjela za opće označavanje hrane Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede RH.

Označavanje, reklamiranje i predstavljanje hrane najvažniji su oblici komunikacije subjekta u poslovanju s hranom (proizvođača, trgovca, ugostitelja i svakoga drugog subjekta u poslovanju s hranom (SPH) koji na tržište stavlja hranu) s potrošačem, te zajedno predstavljaju jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja u vezi s hranom. Ciljevi informiranja potrošača o hrani visoka su razina zaštite zdravlja i interesa potrošača, osiguravanje prava potrošača na informacije, davanje ispravnih i jasnih informacija o hrani koja se konzumira, pojednostavljenje postojećih propisa o označavanju hrane radi jedinstvene primjene, jasno i čitljivo označavanje i dostupnost podataka koji povezuju prehranu i zdravlje te omogućuju izbor hrane koji odgovara prehrambenim potrebama pojedinca.

Od 13. prosinca 2014. godine, subjekti u poslovanju s hranom pretpakiranu hranu moraju označavati prema odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011, osim u dijelu navođenja nutritivne deklaracije, odnosno energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane. Navođenje nutritivne deklaracije postaje obvezno od 13. prosinca 2016. godine za svu hranu, a navodi se kako je propisano člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011 (iznimke Prilog V. Uredbe – hrana na koju se ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti).

Od 13. prosinca 2014. godine na snazi je Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14), koji obuhvaća zahtjeve kojima moraju udovoljiti subjekti u poslovanju s hranom, u vezi s navođenjem informacija o prisutnosti sastojaka ili pomoćnih tvari u procesu proizvodnje koji uzrokuju alergije ili netoleranciju, ali i u vezi sa zahtjevima za navođenje ostalih obveznih informacija o nepretpakiranoj hrani.

Također, u prosincu 2015. godine Ministarstvo je objavilo Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani, izrađen u svrhu boljeg razumijevanja i pravilne primjene odredbi Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani u praksi.  U Vodiču se navode primjeri koji opisuju načine na koje subjekti u poslovanju s hranom mogu potrošačima dati točne podatke o prisutnosti alergena u hrani te tako osigurati da su potrošači potpuno informirani prilikom odabira.

Novosti u informiranju potrošača o hrani jasnije su definirane odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom, bolja čitljivost (propisana veličina slova, definirano vidno polje, glavno vidno polje), prodaja na daljinu, praksa poštenog informiranja, obvezno označavanje alergena u popisu sastojaka te dodatno naglašavanje uporabom vrste pisma koja se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka, na primjer slovima, stilovima ili bojama u pozadini.

Vodič se nalazi na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede RH, a moguće ga je preuzeti i na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2015/Vodič%20za%20informiranje%20potrošača%20o%20nepretpakiranoj%20hrani%202015.pdf.

Edukacija je bila namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u pretpakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri), ali i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nepretpakiranom obliku (slastičarnice, pekare, trgovine, ugostiteljski objekti poput hotela, kampova, restorana, barova, objekata za catering i sl.).