Vrijeme održavanja: 02.12.2015.

Članovi operativnih timova za izradu Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije održali su sastanak u utorak, 2. prosinca, u ŽK Sisak.

Operativne timove čine županijski odjeli, jedinice lokalne samouprave i Razvojna agencija SIMORA. ŽK Sisak također je uključena u izradu strategije i zadužena je za dio o gospodarstvu.

Cilj je sastanka bio upoznavanje svih dionika s onim što je dosad postignuto te sa sljedećim koracima u izradi strategije. Kako su članovi tima iz Razvojne agencije iznijeli, izrada Županijske strategije započela je tijekom 2014. godine. Tada je izrađen dokument koji je potrebno revidirati novim podacima, kao i tada postavljenu SWOT analizu. Postavljeni su rokovi za izmjene dokumenata te je najavljeno da će se sastanci sa svim dionicima i dalje održavati kako bi se dobila što bolja strategija za ovu županiju.

Primjena prethodne Županijske razvojne strategije, za razdoblje 2011. - 2013., produljena je do kraja ove godine jer su paralelno u izradi Županijska i Strategija regionalnog razvoja RH koje bi trebale biti gotove u prvoj polovici sljedeće godine.