Vrijeme održavanja: 14.03.2018.

Objavljeno: 06. 03. 2018. , Ažurirano: 15. 03. 2018.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca radi postizanja financijske pismenosti u srijedu, 14. ožujka, u 11 sati u Županijskoj komori Sisak (Kranjčevićeva 16) održat će se edukacija za učenike srednjih škola.

Predavanja će obuhvatiti sljedeće tematske cjeline:

  • Značaj financijske pismenosti i uloga HANFA-e, Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija
  • Bankarstvo i upravljanje osobnim financijama, Hrvatska poštanska banka d. d.
  • Uloga i značaj osiguranja, Croatia osiguranje d. d.
  • Tržište kapitala i investicijski fondovi, Erste Asset Management d. o. o.

Predviđeno trajanje edukacije je 90 minuta, a potom slijede pitanja i rasprava.

Edukaciju za srednjoškolce s područja Sisačko-moslavačke županije organizira ŽK Sisak, pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije.