Vrijeme održavanja: 06.09.2019.

Objavljeno: 30. 08. 2019. , Ažurirano: 04. 09. 2019.

U HGK - Županijskoj komori Sisak u petak, 6. rujna u 14 sati, održat će se edukacija o upisu u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika središnja je elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Uspostava Registra predviđena je novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga vodi Financijska agencija (FINA).

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom. Pravni subjekti koji su dužni upisati podatke u Registar jesu:

  • trgovačka društva,
  • podružnice stranih trgovačkih društava,
  • udruge,
  • zaklade,
  • fundacije,
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Rok za upis u Registar je 31. prosinca ove godine, a podaci se bez plaćanja naknade mogu unijeti putem web-aplikacije uz digitalni certifikat ili u poslovnicama Financijske agencije.

Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca organiziraju edukaciju povodom objave Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19), kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i na pravilan način unio podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

Edukaciju će održati predstavnici Ureda za sprječavanje pranja novca putem multimedijskog sustava Ministarstva financija.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, uz obveznu prijavu putem online obrasca u nastavku, najkasnije do 5. rujna 2019.

Program edukacije nalazi se u pratećim dokumentima.

Kontakt-osoba u ŽK Sisak jest Kristina Grabovica (telefon: 044/522-322, elektronička adresa: kgrabovica@hgk.hr).