Vrijeme održavanja: 14.11.2016.

Objavljeno: 15. 11. 2016. , Ažurirano: 17. 11. 2016.

Kristina Žabčić iz HAMAG-BICRO-a upoznala je okupljenih tridesetak šibenskih poduzetnika sa zajmovima iz Europskih strukturalnih i investicijskih fondova (European Structural & Investment Funds – ESIF). Zajmovima su obuhvaćeni ovi programi:

  • mikro investicijski zajmovi – za mikro i male poduzetnike te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, međutim, ako se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo s registriranim gospodarskim subjektom. Za ove zajmove kamatna stopa je od 0,5% do 1,5%, a namijenjeni su osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 1.000 do 25.000 eura.
  • mikro zajmovi za obrtna sredstva – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 1,5% do 3,5%. Namijenjeni su za obrtna sredstva u rasponu do 1.000,00 do 25.000,00 eura.
  • mali zajmovi – za mikro, male i srednje poduzetnike te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, međutim, ako se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom. Kamatna stopa je od 0,5% do 1,5%, a namijenjeni su za osnovna i obrtna sredstvima u rasponu od 25.000,01 do 50.000,00 eura.

Šibenski poduzetnici na predstavljanju ESFI zajmova.JPG

Šibenski poduzetnici na predstavljanju ESIF zajmova; Izvor: HGK.

Nakon održane prezentacije ESIF zajmova, Kristina Žabčić odgovarala je na mnogobrojna pitanja poduzetnika, a s nekima je od njih održala individualne razgovore.

Više informacija o ESIF zajmovima dostupno je na internetskim stranicama HAMAG BICRO-a.