Vrijeme održavanja: 09.11.2017.

Objavljeno: 23. 10. 2017. , Ažurirano: 23. 10. 2017.

Radionica je namijenjena svim tvrtkama, predstavnicima tijela lokalne i regionalne samouprave, tijelima javne vlasti, predstavnicima poslovnih subjekata i svim ostalim subjektima koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Svrha je radionica pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika. Radionica će obrađivati Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka, koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018.

Edukaciju će provoditi djelatnici Agencije za zaštitu osobnih podataka, a mogu sudjelovati svi oni koji se prijave do 6. studenoga na e-mail edukacija.sluzbenik@azop.hr s naznakom ŠIBENIK.

U pratećim dokumentima nalazi se poziv i program Savjetovanja.