Objavljeno: 13. 06. 2017. , Ažurirano: 03. 07. 2017.


Udruženje marina pri HGK održalo je sjednicu 20. lipnja u HGK – Županijskoj komori Rijeka. Na sjednici su predstavnici marina izvijestili o provedenim pripremama za sezonu. Kao poseban problem naglašen je manjak stručnog kadra odnosno nedostatak educiranog osoblja.

U nastavku je razmatrana i problematika statusa marina kao carinskih skladišta. Naime, prema tumačenju Carinske uprave Ministarstva financija, marine su se dužne registrirati kao Carinska skladišta tipa E s obzirom na to da se u njima nalaze i plovila trećih zemalja koja nemaju status robe Zajednice. Marine drže potpuno suvišnim primjenu instituta carinskog skladišta tipa E, tim više što susjedne zemlje, članice EU, nemaju takav institut carinskih skladišta i obveza koje iz toga prolaze za njihove marine. U prethodnom razdoblju u suradnji s Carinskom upravom RH nastojalo se pronaći rješenje. Kako taj problem nije riješen, na sjednici je predloženo da se zatraži sastanak s Carinskom upravom RH na kojem bi bilo predloženo formiranje radne skupine u koju bi bili uključeni predstavnici HGK i Udruženja marina radi donošenja potrebnih akata kojima će to područje biti uređeno na način koji će biti prihvatljiv, povoljniji i jeftiniji našem gospodarstvu, a u skladu s carinskim zakonodavstvom EU.

Nadalje, predsjednik Udruženja marina Sean Lisjak ukratko je izložio teze za izradu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Projekt DELICROMAR predstavila je Adriana Vincenca Padovan iz Jadranskog zavoda pri HAZU. Projekt DELICROMAR usmjeren je  istraživanju i ispitivanju pravnog režima koji se odnosi na osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na odgovornost marina, osigurateljne aranžmane, standarde sigurnosti i sigurnosne zaštite te zaštite morskog okoliša. Istraživanje obuhvaća komparativnu analizu prava i sudske prakse u Hrvatskoj i pojedinim drugim europskim zemljama, kao uređenje suvremenog pravnog i osiguravajućeg režima za hrvatske marine. Obuhvaća i usporednu analizu uobičajenih uvjeta poslovanja luka nautičkog turizma u Europi, njihovih iskustava i prakse vezanih uz štetne događaje poput krađe plovila, požara, neovlaštenog pristupa, pomorskih nezgoda, onečišćenja morskog okoliša i sl. U sklopu projekta nastojat će se ponuditi rješenja za unapređenje pravnog okvira odgovornosti i osiguranja hrvatskih luka nautičkog turizma radi povećanja njihove konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite te zaštite okoliša.