Vrijeme održavanja: 09.02.2017.

Objavljeno: 31. 01. 2017. , Ažurirano: 10. 02. 2017.

Seminar je organiziran s ciljem pružanja pomoći članicama HGK u prevladavanju poteškoća i nedoumica u vezi s izmjenama u poreznom sustavu RH u 2017. godini. Predavači su ovlašteni porezni savjetnici, članovi Hrvatske komore poreznih savjetnika, Damir Brajković i Dean Cimera.

Na seminaru je dan pregled izmjena u poreznom sustavu RH u 2017. godini, s naglaskom na porez na dobit, izmjene zakonskih propisa u PDV-u, te izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina. U drugom dijelu seminara objašnjen je novi obračun poreza i doprinosa na dohodak u 2017. godini.

Seminaru je prisustvovalo više od pedeset sudionika.