ŽK Rijeka održala konferenciju o novostima u Zakonu o javnoj nabavi

Vrijeme održavanja: 24.01.2017.
Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, održala je u utorak, 24. siječnja, u ŽK Rijeka besplatnu konferenciju o novostima u Zakonu o javnoj nabavi.

Pedesetak okupljenih sudionika uvodno je pozdravio predsjednik Županijske komore Rijeka Vidoje Vujić te direktorica Sektora za industriju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Tajana Kesić Šapić.

Predavači konferencije bili su predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave, Ante Loboja, voditelj Službe za stručnu pomoć te Ivan Palčić, voditelj Službe za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava.

Novi Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1. siječnja, nakon što ga je 9. prosinca 2016. godine usvojio Hrvatski sabor.

Jedna je od najvažnijih novosti uvođenje ekonomski najpovoljnije ponude, što znači da najniža cijena više nije jedini i najvažniji kriterij ocjene ponuda u postupcima javne nabave.

Također, Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) predstavljena je kao izjava gospodarskog subjekta tj. preliminarni dokaz umjesto potvrda tijela javne vlasti, kojom gospodarski subjekt potvrđuje da ne postoje osnove za isključenje, ispunjava tražene kriterije za odabir te ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja. Nadalje, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata predstavljen je u smislu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti.

Spomenuta je još i podjela predmeta nabave, visina jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno ispunjenje ugovora, novosti kod okvirnog sporazuma, novi postupak javne nabave – partnerstvo za inovacije, kraći rokovi za dostavu itd., a sve s ciljem fleksibilizacije postupaka javne nabave, smanjenja troškova poduzetnicima, povećanja pravne sigurnosti, lakoće poslovanja te tržišnog natjecanja.

Nakon niza predstavljenih novosti, predstavnici ministarstva složili su se da bi primjena novih rješenja u postupcima javne nabave trebala smanjiti troškove za otprilike 42 milijuna kuna.

Konferencija je bila namijenjena naručiteljima i ponuditeljima, tj. osobama koje pripremaju i provode postupke javne nabave te svima onima koji su imali potrebu upoznati se s novostima u javnoj nabavi.

Kontakti

  • Diana Felker Stručni suradnik Tel: +385 51 209 119 Email: dfelker@hgk.hr