Vrijeme održavanja: 22.11.2016.

Objavljeno: 08. 11. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Seminar se organizira s ciljem pružanja potpore gospodarstvenicima u unapređenju poslovanja edukacijom ovlaštenih poreznih savjetnika o nedoumica u postupanju prilikom obračuna PDV-a i besplatan je za sve polaznike.

Teme seminara bit će računovodstveni i porezni postupci, analitičko kontrolni postupci u pripremi završnog računa, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja i obveza te ostale aktualnosti u vezi sa završnim računom. U drugom će se dijelu seminara govoriti o PDV-u u poslovanju s tuzemstvom, konkretno o načelu prema obračunatoj realizaciji i načelu prema naplaćenoj realizaciji.

 Predavači su ovlašteni porezni savjetnici Damir Brajković i Dean Cimera.

 Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članice.

 Kontakt-osoba za sva pitanja je Lucija Kero (tel.: 051/209-127, e-adresa: lkero@hgk.hr).

 Poziv, prijavnica i program seminara nalaze se u pratećim dokumentima.