Vrijeme održavanja: 29.11.2016.

Objavljeno: 25. 10. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Seminar Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novog zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama direktive; primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje, održat će se u u utorak, 29. studenoga, u 9 sati u ŽK Rijeka.

Seminar je dio programa redovnog usavršavanja u sustavu javne nabave Ministarstva gospodarstva (nosi osam bodova), uz cilj povećanja kompetencija polaznika kojima se omogućuje obnavljanje certifikata, u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (N.N. 6/2012 i 125/14).

Predavači su Nada Gunjača i Robert Urek stručnjaci, specijalisti za javnu nabavu i ovlašteni treneri u sustavu javne nabave.

Seminar je namijenjen naručiteljima u procesu javne nabave.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početaka valjanosti certifikata.

U skladu s tim, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (tri godine) mora pohađati program usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.

Pod rubrikom prateći dokumenti dostavljamo poziv, prijavnicu te program seminara.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, ljubazno molimo da ispunite prijavnicu u pratećim dokumentima (na lijevoj strani ove stranice) te je pošaljete na sljedeće e-adrese: luretijdoo@gmail.com (Tihomir Reiter) i  mmiskulin@hgk.hr (Matko Miškulin).

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Program

Vrijeme Aktivnost
29.11.2016
09:00 - 10:30 Novi zakonodavni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj i predstojeće promjene
10:40 - 12:10 Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u smislu novog prijedloga Zakona o javnoj nabavi
12:10 - 12:40 Pauza za ručak
12:40 - 14:10 Sadržaj dokumentacije za nadmetanje
14:10 - 15:50 Primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje