Vrijeme održavanja: 14.03.2017. - 13.03.2017.

Praktična provedba otvorenog postupka javne nabave u praksi

Objavljeno: 07. 03. 2017. , Ažurirano: 15. 03. 2017.

U skladu s novim Zakonom o javnoj nabavi koji se primjenjuje od 1. siječnja ove godine, seminar obuhvaća sljedeće teme:

  • tijek otvorenog postupka javne nabave
  • usklađenost akata javne nabave
  • izrada dokumentacije za nabavu
  • kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Novi Zakon o javnoj nabavi nalazi se na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html 

Seminar je namijenjen naručiteljima u procesu javne nabave i vrednuje se s osam bodova.

Predavači na seminaru su Katarina Depope Radman i Nada Gunjača, stručnjaci iz područja javne nabave.

Naknada za sudjelovanje iznosi 1.125,00 kuna po jednom polazniku, a za svakog sljedećega polaznika iz iste tvrtke 1.050,00 kuna. U cijenu je uključen PDV, a naknada uključuje materijal za seminar, osvježavajući napitak i ručak.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, ljubazno molimo da ispunite Prijavnicu u prilogu te da pošaljete na obje navedene e-adrese (mmiskulin@hgk.hr) i na (luretijdoo@gmail.com).

Sve dodatne informacije možete dobit na broj 051/209-162 (Matko Miškulin).