Vrijeme održavanja: 20.03.2017.

Tema predavanja: Uloga Europske Investicijske banke i Europski fond za strateška ulaganja (EFSI)

Objavljeno: 16. 03. 2017. , Ažurirano: 22. 03. 2017.

HGK - Županijska komora Rijeka organizirala je 20. ožujka predavanje „Uloga Europske investicijske banke i Europski fond za strateška ulaganja (EFSI)“. Predavač je bio voditelj ureda Europske investicijske banke u Zagrebu Anton Kovačev.

Predstavnicima tvrtki, sveučilišta i jedinica regionalne i lokalne samouprave Kovačev je govorio o tome kako poduzetnicima, državi i jedinicama lokalne uprave osigurati izvore financiranja za prvenstveno razvojne projekte, koji donose veće prihode, povećavaju konkurentnost hrvatskoga gospodarstva i potiču nova zapošljavanja.

Kako bi se potaknula privatna ulaganja u širok raspon projekata u EU, 2015. godine osnovan je Europski fond za strateška ulaganja (EFSI). EFSI raspolaže sa 21 milijardom eura sredstava, među kojima je 16 milijardi eura jamstva Europske komisije, a 5 milijardi su kapitalna ulaganja Europske investicijske banke. Fokus je tog fonda na projektima koji imaju veću rizičnost od projekata koji su prihvatljivi za kreditiranja u uobičajenom poslovanju. Cilj je Europskog fonda za strateška ulaganja mobilizirati najmanje 500 milijardi eura do 2020. godine.

Prezentacija: predstavljanje Europske Investicijske banke