Vrijeme održavanja: 29.04.2016.

Riječ je o seminaru za godišnje usavršavanje energetskih certifikatora

Objavljeno: 29. 04. 2016. , Ažurirano: 16. 09. 2016.

ŽK Pula, u suradnji s Tehničkim fakultetom Rijeka, organizira seminar za godišnje usavršavanje energetskih certifikatora u petak, 29. travnja, u ŽK Pula. Usavršavanje se provodi na temelju Pravilnika o osobama ovlaštenima za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine 73/15 i 133/15).

Seminar obrađuje sljedeće teme: promjene u regulativi; zgrade gotovo nulte energije te proračun termotehničkih sustava do razine primarne energije – praktični rad na računalu.

Za sudjelovanje na seminaru plaćala se kotizacija od 1.000 kuna (PDV je uključen).