Vrijeme održavanja: 13.06.2016.

Objavljeno: 31. 05. 2016. , Ažurirano: 24. 08. 2016.

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i ŽK Pula u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH organiziraju edukaciju Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani koja će se održati u ponedjeljak, 13. lipnja s početkom u 10 sati u Velikoj dvorani ŽK Pula.

Edukacija je namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u pretpakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri), kao i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nepretpakiranom obliku (slastičarnice, pekare, trgovine, hoteli, kampovi, restorani…).

Na edukaciji će se pojasniti propisi iz područja označavanja zapakirane/pretpakirane i nezapakirane/nepretpakirane hrane koji su na snazi u EU odnosno u Republici Hrvatskoj.

U priloženim dokumentima možete pronaći poziv s dnevnim redom edukacije te prijavnicu koju je ispunjenu potrebno poslati do 9. lipnja na elektroničku adresu gklancic@hgk.hr ili na fax 211 875.