ŽK Pula: Dani energetske učinkovitosti na Obrtničkom sajmu Istre

U organizaciji HGK Županijske komore Pula, usporedno s Obrtničkim sajmom Istre od 12. do 15. listopada, održat će se događaj „Dani energetske učinkovitosti“.

Cilj ove manifestacije jest potaknuti gospodarsku suradnju i razmjenu znanja u segmentu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te omogućiti predstavljanje proizvođača i pružatelja usluga kvalitetnih i inovativnih proizvoda.

Na taj način HGK Županijska komora Pula želi dati podršku poslovnim subjektima koji svojim poslovanjem doprinose postizanju energetskih ušteda i kreiranju održivog društva.

„Dani energetske učinkovitosti“ sastojat će se od izložbenog prostora na Karolini na kojem će se predstaviti renomirane tvrtke čiji proizvodi zadovoljavaju načela održivog razvoja – od tvrtki za pružanje energetskih usluga, proizvođača različitih vrsta građevinskog materijala, stolarije i toplinske izolacije do proizvoda za gospodarenje otpadom. Manifestacija će se sastojati i od stručnog dijela koji će se održati u HGK Županijskoj komori Pula.

Što se stručnih sadržaja tiče, održat će se radionica „Energetska učinkovitost – investicijama do ušteda“ koja će okupiti predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavnike upravitelja zgradama te proizvođače koji će predstaviti svoje aktivnosti i postignute rezultate (uštede i učinke) u multidisciplinarnom području energetske učinkovitosti.  

Također, s obzirom da HGK Županijska komora Pula već dugi niz godina radi na educiranju tvrtki – članica u području energetske učinkovitosti, u sklopu manifestacije održat će se i stručno usavršavanje certifikatora.

Događajem „Dani energetske učinkovitosti“ HGK Županijska komora Pula želi građanstvu, poslovnim subjektima, predstavnicima lokalnih vlasti i zainteresiranoj javnosti, na jednom mjestu predstaviti mogućnosti za uključivanje u projekte energetske učinkovitosti.

Kontakti

  • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr