Vrijeme održavanja: 13.01.2017.

Objavljeno: 04. 01. 2017. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Županijska komora Požega, u suradnji s HAMAG-BICRO-om, organizira prezentaciju zajmova iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i bespovratnih potpora u petak, 13. siječnja, u 11 sati u velikoj dvorani ŽK Požega, Vukovarska 6.

ESIF zajmovima obuhvaćeni su ovi programi:

  1. mikro investicijski zajmovi – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 1.000 do 25.000 eura
  2. mikro zajmovi za obrtna sredstva – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 1,5% do 3,5%, namijenjeni obrtnim sredstvima u rasponu do 1.000,00 do 25.000,00 eura
  3. mali zajmovi – za mikro, male i srednje poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 25.000,01 do 50.000,00 eura

Bespovratne potpore obuhvaćaju:

  1. potporu razvoju MSP-a u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela,
  2. inovacije novoosnovanih MSP-a i
  3. kompetentnost i razvoj MSP-a.

Više o ESIF zajmovima dostupno je na internetskim stranicama HAMAG BICRO-a: http://www.hamagbicro.hr/eu-fondovi/otvoreni-javni-pozivi/

Prezentacija je besplatna i namijenjena mikro, malom i srednjem poduzetništvu. Molimo da svoj dolazak prijavite na e-adresu mdumancic1@hgk.hr ili putem telefona 034/273-260.