Hrvatska gospodarska komora organizira edukaciju Komunikacija i načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja, koja će se održati u četvrtak, 14. lipnja, u 10 sati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Edukacija će obuhvatiti područja komunikacije i uloge komunikacije u podizanju konkurentnosti i upravljanja kvalitetom poslovanja gospodarskih subjekta. Također će biti riječi o temeljnim načelima poslovnog i međunarodnog pregovaranja, uključujući identifikaciju kulturnih i poslovnih običaja u međunarodnom pregovaranju.

Edukacija je besplatna, a namijenjena je svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima i svima ostalima zainteresiranima.

Predavač i voditelj radionice je doc. dr. sc. Tomislav Galović, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Njegovo je područje rada i djelovanja povezano s područjem konkurentnosti, inovativnosti, međunarodnog poslovanja, poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti u Finskoj, Cipru, Njemačkoj i Portugalu.

Član je i zamjenik člana dviju komisija Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Republici Hrvatskoj. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a voditelj je programa cjeloživotnog obrazovanja “EFRI International Business Workshops”. Rezultate istraživanja na projektima objavio je u znanstvenim i stručnim radovima, s kojima je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih konferencija, simpozija i skupova. Objavio je sveučilišni udžbenik, zatim znanstvenu knjigu, te više od trideset znanstvenih i stručnih radova.

Program edukacije nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno se prijaviti popunjavanjem online prijavnice.