Vrijeme održavanja: 14.10.2016.

Objavljeno: 05. 10. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

ŽK Koprivnica je domaćin Konferencije Zelena javna nabava – ciljevi i iskustva iz prakse koja će se održati u petak, 14. listopada,  u 10 sati. Konferencija se održava  u sklopu projekta Primes, a organizatori su  Regionalna energetska agencija Sjever u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) i  ŽK Koprivnica.

Zelena javna nabava podrazumijeva primjenu kriterija kojima se kroz nabavu roba, usluga i radova postiže veća energetska učinkovitost, smanjuju potrošnja energije i negativan učinak na okoliš tj. smanjuje otisak ugljičnog dioksida. Zelena nabava uz ekološke za naručitelje omogućuje i ekonomske koristi s gledišta cjeloživotnog troška proizvoda.

Konferencija je namijenjena javnim i sektorskim naručiteljima, ponuditeljima, specijalistima u javnoj nabavi te ostalim zainteresiranim stranama kako bi dala uvid u temelj zelene javne nabave, načine financiranja, ali i praksu provedbe postupaka zelene javne nabave.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Dodatne informacije o programu konferencije  nalaze se u pratećim dokumentima, a zainteresirane molimo da svoj dolazak potvrde  do 13. listopada na e-adrese maja.petricec@rea-sjever.hr ili admir.pajic@undp.org.