Vrijeme održavanja: 08.11.2016. - 09.11.2016.

Objavljeno: 08. 11. 2016. , Ažurirano: 14. 11. 2016.

Radionica javne nabave Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novoga zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama direktive; primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje, održana je 8. studenoga, a radionica Primjena ekonomski najpovoljnije ponude u smislu prijedloga novoga zakonodavnog okvira; pregled i ocjena ponuda u E-nabavi; upravna praksa DKOM-a u smislu E-nabave, 9. studenoga, u hotelu Adria u Dubrovniku.

Prvoga se dana dvadeset i dvoje polaznika upoznalo s novim zakonodavnim okvirom javne nabave, kriterijima, mogućnostima i izazovima ekonomski najpovoljnije ponude prema prijedlogu novog zakona, zatim sa sadržajem dokumentacije za nadmetanje i s ESPD obrascem.

Drugoga je dana dvadeset i troje prisutnih putem praktičnih primjera saznalo kako izabrati ekonomski najpovoljnije ponude te pregledati i ocijeniti ponudu u e-nabavi.

Novim zakonom o javnoj nabavi trebala bi se značajno smanjiti i pojednostavniti procedura, smanjenjem administrativnog opterećenja i na strani naručitelja i na strani ponuditelja te osobito smanjenjem troškova sudjelovanja u postupcima javne nabave malim i srednjim poduzetnicima, koji možda ne raspolažu odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima.

Predavačica Katarina Depope Radman, ovlaštena konzultantica i trenerica javne nabave, nastojala je interakcijom s polaznicima primjerima iz vlastitog iskustva objasniti sve nejasnoće u vezi s problematikom provođenja postupka javne nabave. Radionice su organizirale ŽK Dubrovnik i tvrtka Lureti j. d. o. o. koja je ovlašteni nositelj izobrazbe u javnoj nabavi.