Županijska komora Otočac organizator je Međunarodne konferencije o ženama u poduzetništvu Žene i točka, koja je postala tradicionalno okupljanje poduzetnica i prigoda za razmjenu iskustava i znanja, stvaranje partnerstva i raspravu o problemima koji obuhvaćaju vještine i znanja potrebne ženama za napredovanje u modernom poslovnom okružju, o mogućem utjecanju na zakonodavni okvir koji regulira prava žena, o različitim definicijama uspjeha te neizbježnoj potrebi usklađivanja poslovnog i osobnog života. Konferencija promiče uspješnost žena u poduzetništvu, uz primjere dobre prakse iz Hrvatske i zemalja u regiji te razmjenu iskustava i znanja s aktualnim temama uz panel-raspravu i izvrsne predavače. Pogrešnim smatramo govoriti o «ženskom poduzetništvu» jer pojam poduzetništva ne obilježava spol poduzetnika pa nema ni muškog ni ženskog poduzetništva. Stoga ova konferencija govori o eventualnim razlikama između poduzetnika i poduzetnica.

Zbog epidemioloških mjera Konferencija će se održati uz ograničeni broj publike u dvorani te će se i ove godine prenositi digitalnim putem – putem službene Facebook stranice Konferencija ŽENE I TOČKA i Youtube kanala Konferencija Žene i točka. Sve informacije o konferenciji možete pratiti i na mreži LinkedIn.

zene-i-tocka-2018 2.jpg

Međunarodna konferencija o ženama u poduzetništvu; Izvor: Fotoklub Otočac

Broj sudionika

Predstavljanje do 20 regionalnih i međunarodnih uspješnih poslovnih žena u poduzetništvu sudjelovanjem u panelu i prezentacijama primjera dobre prakse. Konferencija je otvorena za poslovnu i za širu zainteresiranu publiku.

Poticanje gospodarske suradnje

Konferencija je međunarodna te je planirano sudjelovanje poduzetnica iz Ličko-senjske županije i ostatka Hrvatske i zemalja u okružju – Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije, što pridonosi ciljevima povezivanja poduzetnica na međunarodnoj razini, čime se potiče gospodarska suradnja sa zemljama u okružju.

Poticanje transfera tehnologije i inovacija

Na konferenciji se susreću i predstavljaju poduzetničke inovacije te se postojeće i potencijalne poduzetnice ohrabruje na razmjenu znanja, iskustava i inovativnih pristupa poslovanju i proizvodnji. Sudjelovanje poduzetnica iz šire regije pridonosi mogućnostima razmjene ne samo iskustava poslovanja u različitim uvjetima nego i korištenja različitih tehnologija i znanja o njima.

Poticanje razmjene znanja

Poduzetnice ističu potrebu jačeg umrežavanja žena na svim razinama te međusobnu razmjenu informacija i znanja. Naglašavaju kako poduzetnički pothvati žena zaslužuju potpore državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, međunarodnih organizacija i projekata te ih je potrebno posebno izdvojiti, pomagati im i mjeriti njihove učinke. Usluge koje kao potpora obiteljskom životu olakšavaju poduzetništvo žena dio su općih potpora – dostupnost savjeta, mentorstva i osposobljavanja, dostupnost vrtića, dnevnog školskog boravka i dr. dodatno pridonosi zajedničkim ciljevima ukupnog društva – ciljevima ekonomskog rasta, zaposlenosti i socijalne kohezije. Financijske institucije se pozivaju da na konferenciji predstave postojeće i na temelju zaključaka konferencije kreiraju nove programe podupiranja ženskog poduzetništva.

Poticanje poduzetništva žena

Tema je ove konferencije poslovna žena. Taj pojam obuhvaća i poduzetnicu i menadžericu. U malim i srednjim poduzećima poslovna je žena i vlasnica ili suvlasnica, dakle poduzetnica, ali i menadžerica. U javnim poduzećima žena je samo u ulozi menadžerice. Svrha je konferencije na jednostavan i prihvatljiv način upozoriti šire poslovne i društvene krugove na osobitosti ženskog poduzetništva i menadžmenta, istaknuti posebnosti, ograničenja i mogućnosti poboljšanja položaja poslovnih žena te potaknuti i pridonijeti pronalaženju poticajnih i djelotvornih rješenja.

Poticanje poduzetničkog učenja

Temama o kojima će biti riječ na konferenciji, primjerice vještine i znanja potrebni ženama za uspon na hijerarhijskoj ljestvici u poduzećima i uspjeh, želimo ohrabriti postojeće i potencijalne poduzetnice na nove poduzetničke projekte te im pomoći u međusobnom umrežavanju radi razmjene znanja i iskustva, a u konačnici i potaknuti samozapošljavanje žena.

Poticanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i e-poslovanja

U sklopu konferencije predstavljaju se inovativni projekti i projektne ideje koje koriste nove tehnologije te su orijentirane na korištenje IT rješenja u poslovanju. Za unaprjeđenje spomenutih vještina, novim poduzetnicama na raspolaganju stoji informatički kabinet ŽK Otočac i stručna podrška u obliku razvijenog modula obrazovanja za osnove e-poslovanja.