Jasminka Brala-Mudrovcic_web.jpg

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić rođena je 1971. u Gospiću. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je 1995. godine diplomirala hrvatski jezik i književnost, a 1996. organizaciju kulturnih djelatnosti. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 2003. magistrirala, a 2008. godine doktorirala. Radila je 12 godina kao profesorica hrvatskoga jezika na Općoj gimnaziji u Gospiću. Bila je voditeljica Županijskoga stručnog vijeća profesora hrvatskoga jezika za srednje škole. Promovirana je u profesoricu mentoricu, a sudjelovala je i u brojnim projektima koje je pokrenula Agencija za odgoj i obrazovanje. Bila je vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Gospiću Sveučilišta u Rijeci dok nije primljena kao viša asistentica 2010. godine, a 2011. postaje djelatnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti – polje filologije izabrana je 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice i na radno mjesto docentice 2016. godine. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, autorica je znanstvene monografije Putevima hedonizma (Komediografski rad Milana Begovića), niza poglavlja u raznorodnim knjigama te znanstvenih i stručnih radova. Bavi se književno-teorijskim proučavanjem hrvatske književnosti i jezika. Članica je Katedre Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske, Hrvatskoga mariološkog instituta, Kulturne udruge za baštinu i stvaralaštvo Baštinica, zastupnica je Ličko-senjske županije u Društvu profesora hrvatskoga jezika.

Životni/poslovni moto: Život iznenađuje.