Helena Podgorsek_web.jpg

Helena Podgoršek, na svoj vlastiti poduzetnički put krenula je nakon više od 30 godina rada u raznim strukama: trgovina, turizam, rad sa najosjetljivijom populacijom. Taj zadnji posao bio joj je poticaj, da formira vlastito socijalno poduzeće - društvo „Temida“, koje pomaže najosjetljivijoj populaciji, koju i zapošljava. Njezina najveća radost i ponos je njezina kćerka, uspješna studentica.

„Temida“ je društvo za socijalno uključivanje i djeluje na načelima neprofitne svrhe osnivanja, obavljanja djelatnosti u javnom interesu, uključivanja u dobrovoljni rad, tržišne orijentacije i  jednakosti članstva, transparentnosti poslovanja i javne koristi. Djeluje na temelju Zakona o udrugama i Zakona o socijalnom poduzetništvu, neovisno o političkim strankama i vjerskim zajednicama, koje dobrovoljno ujedinjuje invalide i zdrave osobe radi identificiranja, zagovaranja i zadovoljavanja posebnih potreba invalida i uzajamne pomoći. Svrha društva je identificirati, zagovarati i zadovoljiti posebne potrebe invalida rada i osoba s invaliditetom i zastupati njihove interese, raditi protiv diskriminacije osoba s invaliditetom i za njihovu veću materijalnu, socijalnu integraciju i dobrobit. Projekti osposobljavanja za posao i programi zapošljavanja važni su za uspostavljanje kvalitetnog okruženja za potporu u smjeru stjecanja novih znanja i vještina u određenim područjima, kao i za stjecanje znanja i za podizanje kvalitete života i bolju integraciju u radno okruženje.

Životni/poslovni moto: "Ako nešto radiš stručno, a još sa srcem i dušom i kozmos ti pomaže."