Anita Busljeta Tonkovic_web.jpg

Doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković sociologinja, znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (Područni centar Gospić). Rođena je 7. ožujka 1984. godine u Gospiću. Nakon završetka gimnazije u Gospiću upisuje dvopredmentni sveučilišni studij na Odjelu za sociologiju i Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, gdje diplomira 2007. godine. Poslijediplomski doktorski studij iz sociologije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava 2014. godine. U Institutu Ivo Pilar od 2008. do 2016. godine radi kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice i više asistentice. U lipnju 2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. Tijekom rada na Institutu bavi se znanstveno-istraživačkim radom: surađuje na znanstvenim projektima, sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama, objavljuje znanstvene radove, urednica je i recenzentica u znanstvenim časopisima i knjigama, autorica je knjige Mogućnosti održivog razvoja Središnje Like: prinosi analizi ljudskog i socijalnog kapitala. Članica je Hrvatskog sociološkog društva. Članica je projektnog tima Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work. Voditeljica je uspostavnog istraživačkog projekta RURALIKA financiranog od strane Hrvatske zaklade za zanosnost.

Životni/poslovni moto: „Stojim na ramenima tisuća žena prije mene, razmišljajući što mogu učiniti da ovu planinu sagradim većom, kako bi one koje dolaze nakon mene mogle vidjeti dalje.“ (Rupi Kaur)