Objavljeno: 31. 03. 2016. , Ažurirano: 26. 08. 2016.

U cilju pojednostavljenja procedura i stvaranja uvjeta da se veći broj poduzetnika može javiti na natječaje i iskoristiti EU sredstva koja su na raspolaganju za povećanje konkretnosti i jačanje gospodarstva, donesena je odluka o zatvaranju natječaja.  

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pripremljenih prema postojećim uvjetima je 8. travnja 2016. godine.  

Novi natječaji s pojednostavljenim procedurama i s većim mogućnostima za poduzetnike su u pripremi, a njihovo raspisivanje očekuje se krajem travnja ili početkom svibnja.

Sve konkretne informacije vezane uz nove natječaje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pravovremeno će objaviti na www.strukturnifondovi.hr