Objavljeno: 18. 08. 2016. , Ažurirano: 19. 08. 2016.

Predstavnici udruženja  financijskih institucija  pri HGK,  na drugoj sjednici Stručnog vijeća održanoj u HGK 30. lipnja 2016., u izravnom razgovoru sa zamjenikom ministra financija Sašom Drezgićem i načelnicom Sektora za financijski sustav MFIN-a Ivanom Ravlić Ivanović, informirali su se o novim zakonodavnom okvirima vezanim uz poreznu politiku, zakon o reviziji i računovodstvu, te su postavili izravna pitanja zamjeniku ministra, vezana uz poteškoće u poslovanju s kojima se svakodnevno susreću.

Tijekom razgovarao naglašeno je, kako ovakva savjetovanja doprinose poboljšanju međusobne komunikacije i boljem operativnom djelovanju u svim fazama kreiranja, pripreme i implementacije zakonskih i podzakonskih propisa, te je naglašene otvorenost MFIN-a za intenziviranje suradnje sa svim udruženjima financijskih institucija pri HGK.

IMG_6943

Komentiran je i novi regulatorni okvir Solvency II, dane su informacije vezane uz rješavanje problema državnih obveznica denominiranih u eurima, kao i hodogram daljnjih aktivnosti. Prezentirane su novine koje donosi IDD – direktiva o distribuciji osiguranja, te smjernice za procjenu znanja i stručnosti sukladno MIFID II.

 IMG_6946

Investicijski osigurateljni proizvodi i izrada dokumenata s ključnim informacijama, bili su tema razgovora predstavnika Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondova i Udruženja osiguravatelja s Gordanom Leticom, zamjenicom predsjednika Upravnog vijeća HANFA –e. Naglašena je potreba ozbiljnijeg pristupa ovoj temi, uz uvažavanje iskustva iz EU i najčešćih primjedbi i problema s kojima su se susretali osiguravatelji. Glavni savjetnici Sektora za osiguranje i  Sektora za investicijske i mirovinske fondove pri HANFA-i, Kristina Skočibušić i Dinko Trbojević, pobliže su prezentirali zahtjeve vezane uz definiranje ključnih informacija o Investicijskim osigurateljnim proizvodima (Unit linked), te potrebu za većom transparentnošću. Dogovoreno je održavanje Savjetovanja, vezanog uz ovu temu za rujan 2016.  Savjetovanje će se održati u organizaciji HGK, uz potporu HANFA –e , a na njemu će sudjelovati Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udruženje osiguravatelja, Udruženje banaka, Udruženje posrednika u osiguranju i Udruženje zastupnika u osiguranju.

IMG_6928

Prezentirane su i aktivnosti koje su se provodile putem HGK u proteklom kvartalu, a vezane uz sjednice i sastanke svih udruženje financijskih institucija, te normativne i edukativne aktivnosti.

Posebno su naglašeni projekti vezani uz obilježavanje Svjetskog/europskog tjedna novca i financijsku pismenost, obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondova, kao i aktivno  sudjelovanje, predstavljanje i izlaganje financijskih institucija na akcijama, forumima i konferencija u organizaciji HGK.

Okrugli stolovi, na kojima se prezentiraju proizvodi i usluge financijskih institucija, a sukladno potrebama gospodarstvenika, imaju za cilj  približavanje tema vezanih uz osiguranje, banke, faktoring, leasing, fondove i financijske posrednike predstavnicima poslovnih subjekata, te unaprijeđenu suradnje između gospodarstvenika i financijskih institucija.

U završnom dijelu sjednice najavljene su buduće aktivnosti (okrugli stolovi, konferencije) te prezentiran je projekt  Konferencija – Dani hrvatskih financijskih institucija koju će zajednički, a uz podršku resornih ministarstava i institucija organizirati HGK. i Ekonomski fakultet iz Zagreba.  Dogovoren je i programsko- organizacijski odbor, koji će koordinirati daljnje aktivnosti.