Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 19. 07. 2016.

Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

  • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
  • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)