Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Pixabay

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1333.html