Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Pixabay

    Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN 177/04, 90/11)