Zakon o platnom prometu

Pixabay

Zakon o platnom prometu (NN 133/09, 136/12)