Objavljeno: 02. 01. 2017. , Ažurirano: 02. 01. 2017.

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)