Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN 75/08, 54/13)