Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pixabay

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 88/10NN 110/15)

Provedbeni propisi: