Zajednica za prevoditeljstvo osnovana je 8. veljače 2013. godine.

Predsjednik Zajednice - Damir Pavuna, Integra d.o.o.
e-mail: damir.pavuna@integra.hr

Zamjenice predsjednika Zajednice:
Nataša Pogorilić - Nuladevet d.o.o.
e-mail: natasa.pogorilic@zg.t-com.hr 
Ivanka Rajh - Zagrebačka škola ekonomije i managementa, vlasnica obrta za prevođenje Polifonija
e-mail: ivanka_rajh@yahoo.com 

Poslovna tajnica Zajednice- Lenka Radišić, HGK 
e-mail: lradisic@hgk.hr 

 

Članovi

Zajednica ima 250 članova. Članovi Zajednice su:

• trgovačka društva – članice HGK koje su registrirane za djelatnost usluga prevođenja,
• ostale pravne osobe iz područja prevoditeljstva, uključujući strukovna udruženja koja okupljaju prevoditelje iz raznih prevoditeljskih struka,
• fizičke osobe koje imaju registriranu samostalnu djelatnost ili obrt za usluge pismenog i/ili usmenog prevođenja,
• ostale fizičke osobe koje profesionalno pružaju usluge pismenog ili usmenog prevođenja te imaju interes za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice za prevoditeljstvo.  

ZADACI ZAJEDNICE ZA PREVODITELJSTVO PRI HGK
– prijedlozi Inicijativnoga odbora

• Učlanjenje pojedinih prevoditelja, prevoditeljskih udruga, agencija, obrta i trgovačkih društava u neprofitnu organizaciju kao njihovu interesnu organizaciju na razini RH
• Praćenje i poticanje rješavanja pravne regulative prevoditeljstva i uključivanje prevoditeljske struke u postojeće zakonodavstvo (do razine npr. uvjeta za akreditiranje inspektora za kvalitetu prevođenja)
• Normizacija i standardizacija prevoditeljstva do razine certificiranja u skladu s postojećim normama EU-a (suradnja s HZN-om)
• Uspostava kriterija kvalitete za prevoditelje, agencije i prijevode
• Poticanje osiguravateljskih kuća na osiguravanje prevoditelja i prijevoda od profesionalne odgovornosti
• Uspostava sustava licencija – ovlaštenja za rad i akreditacije prevoditelja
• Suradnja na stvaranju jedinstvenog registra prevedenih dokumenata (npr. s HIDRA-om)
• Izgradnja zajedničke baze kao podloge za pomoć prevoditeljima pri radu: rječnici, jezični savjetnici (npr. Style Guide), pojmovnici po područjima, tezaurusi, web forum, kolaboratorij, prijevodne memorije, programska pomagala
• Organizacija okupljanja prevoditelja od stručnih do znanstvenih (npr. prevoditeljski dani RH)
• Poticanje i propagiranje domaćih razvojno-istraživačkih programa i primjeni okrenutih prevoditeljskih programa i projekata te sustavni rad na njihovom uključivanju u međunarodne tijekove
• Zalaganje za obrazovanje u prevoditeljstvu na svim razinama obrazovanja (osnovno, srednje, visoko). ZZP kao krovna organizacija inicirat će donošenje odgovarajućih obrazovnih programa i zalagati se za njihovo uključenje u nastavne programe
• Iniciranje suradnje sa svim domaćim i stranim ustanovama, tvrtkama i udruženjima čiji je rad vezan uz razvoj i primjenu prevoditeljstva.
  

 

Prijavu u Zajednicu možete popuniti putem poveznice - Obrazac za obnovu članstva/članstvo u Zajednici za prevoditeljstvo