Objavljeno: 16. 01. 2017. , Ažurirano: 03. 02. 2017.


ATA karnet se koristi za sljedeće predviđene namjene:

  • uzorci ili reklamni materijal
  • sajmovi i izložbe
  • stručna oprema
  • ostalo