Objavljeno: 03. 03. 2017. , Ažurirano: 03. 03. 2017.

Kretanje gospodarstva Hrvatske je zbog relativno visokog udjela izvoza i uvoza roba i usluga u strukturi BDP-a nemoguće promatrati neovisno od zbivanja u međunarodnom okruženju, posebno najvećim vanjskotrgovinskim partnerima. To se najviše odnosi na Europsku uniju te pojedinačno na članice s najvećim udjelima u strukturi izvoza roba i usluga iz Hrvatske, a to su Njemačka, Italija, Slovenija i Austrija. U ovoj analizi obrađena je Njemačka, kretanja u njezinom gospodarstvu i utjecaj tih kretanja na Hrvatsku. Analiza je pokazala da dio inozemne potražnje koji se odnosi na Njemačku čini približno 16% inozemne potražnje za hrvatskim robama i uslugama, odnosno približno 5,5% ukupne potražnje u strukturi BDP-a. Na taj način je potvrđeno da prvenstveno zbog visokog udjela u izvozu usluga, točnije prihodima od turizma, kretanje potražnje u Njemačkoj bitno određuje kretanje izvoza i BDP-a Hrvatskoj.

Utjecaj njemačkog gospodarstva na gospodarstvo Hrvatske (.pdf)