Objavljeno: 26. 08. 2015. , Ažurirano: 24. 08. 2016.

Analiza je potaknuta činjenicom da su izvoz naftnih derivata te uvoz sirove nafte i naftnih derivata imali u proteklih dvadesetak godina znatan utjecaj na ukupna kretanja vanjskotrgovinske razmjene u Hrvatskoj. Naftni su derivati zauzimali visoko (posljednjih godina najviše) mjesto u izvozu, a nafta i naftni derivati u uvozu, što je, s jedne strane, posljedica niskog udjela domaćih izvora sirove nafte u preradi te tradicionalno jake naftne industrije, dok je, s druge strane, to i rezultat niske razine izvoza drugih proizvoda. Analiza je pokazala da je posljednjih petnaestak godina vanjska trgovina sirovom naftom i naftnim derivatima znatno više poticala rast uvoza nego rast izvoza. Pritom se situacija pogoršava: razlika (deficit) između vrijednosti izvoza naftnih derivata i uvoza sirove nafte i naftnih derivata povećava se, čime raste i udio njihovog deficita u ukupnom deficitu robne razmjene. Usto, smanjuje se proizvodnja naftnih derivata, a u strukturi uvoza jača udio vrijednosti uvezenih derivata u odnosu na vrijednost uvezene sirove nafte.