Projekt DMK Startup Hub pokrenut je 2020. godine u partnerstvu Županijske komore Otočac i Županijske komore Karlovac.

Objavljeno: 02. 04. 2021. , Ažurirano: 07. 04. 2021.

DMK Startup Hub je inspirativno radno okruženje u kojem radimo na DMK rješenjima relevantnim za šire tržište, na osnovi iskustva lokalnog okruženja, u kontekstu razvoja održivih turističkih proizvoda i trendova u suvremenom turizmu. Ciljne skupine ovog projekta su postojeće DMK (destinacijske menadžment kompanije), gospodarski subjekti koji žele u svojem sastavu pokrenuti DMK, turističke agencije koje se žele restrukturirati u DMK, ostali poduzetnici u turizmu, udruge, organizacije i pojedinci koji imaju neke važne kompetencije - turistički, planinarski, speleološki, cikloturistički ili drugi vodiči, osobe s raznim zanimanjima i hobijima iz područja kreativnih industrija, stručnjaci iz raznih struka koje mogu biti dio turističkog proizvoda.

U okviru projekta detektirane su tri skupine izazova na temelju kojih su razrađena tri edukacijska modula:

Unutar svakog modula sadržano je nekoliko tema od kojih se svaka obrađuje kroz tri radionice, koje se provode online i besplatne su za članice HGK, a održavaju se u razmacima od dva tjedna. Sva predavanja se snimaju i dostupna su sudionicima naknadno. Pored snimki predavanja koja su dostupna samo onima koji se uključe u projekt, na web stranici projekta javno je dostupna Virtualna biblioteka sa svim prezentacijama, korisnom literaturom i radnim materijalima koja se redovito ažurira. 

Krajem ožujka završile su edukacije iz prvog modula, koje su se bavile slijedećim temama/izazovima primjene statusnih odredbi ZPUT-a u poslovanju TA; razvoja, osmišljavanja i organizacije paket aranžmana; uspješne promocije i prodaje paket aranžmana za poznate kupce; objavljivanja predugovornih informacija i sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu; provedbe ugovora o putovanju u paket aranžmanu te unapređivanja poslovnog modela turističkih agencija. Ovaj modul je bio namijenjen isključivo za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija. 

U travnju nastavljamo s edukacijama na teme iz drugog modula - osmišljavanje održivih turističkih proizvoda u suvremenom međunarodnom turizmu; proces razvoja novih održivih turističkih proizvoda; razrada sastavnica poslovnog modela, marketinškog i poslovnog plana za mala i mikro turistička poduzeća; operacijski menadžment u turizmu - odnosi s klijentima i upravljanje zadovoljstvom klijenata; coopetition kao model suradnje i konkuriranja na turističkom tržištu. U drugom modulu se raspon sudionika širi i na druge turističke subjekte Ličko-senjske i Karlovačke županije, s ciljem kvalitetnijeg upravljanja turističkim proizvodom destinacije i bolje uspostave suradnje svih turističkih subjekata koji sudjeluju u destinacijskom proizvodu. 

Predavanja se realiziraju uz mentorstvo Centra za odgovorni turizam iz Karlovca, a predavač je Željko Trezner, stručnjak za destinacijski menadžment, koji sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Više o projektu možete pronaći na poveznici OVDJE. Zainteresirani za uključenje u projekt DMK Startup Hub mogu popuniti formu prijave u nastavku ili direktnim kontaktom Ireni Banić u ŽK Otočac na ibanic@hgk.hr ili Valentini Sečen u ŽK Karlovac na vsecen@hgk.hr