Stručni ispit za agente posredovanja u prometu nekretnina

Hrvatska gospodarska komora organizira i provodi stručne ispite za agente u posredovanju nekretnina temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14). Provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina propisano je člancima 29. i 30. Zakona, te Pravilnikom o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13) koji propisuje program stručnog ispita i Pravilnikom o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17) koji regulira provođenje stručnog ispita. Da bi kandidat pristupio stručnom ispitu ne treba polaziti pripremni seminar već se može samostalno pripremiti za polaganje ispita. Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Hrvatska gospodarska komora izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Saznajte više