Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta cestom

Prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora putem svojih županijskih ispostava. Ta teritorijalna rasprostranjenost izdavanja dozvola omogućava prijevoznicima brzo i lako preuzimanje stranih dozvole prema sjedištu registracije pravne osobe. Postupak i način raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika. Zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljedeću godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada tekuće godine. Međunarodni javni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvole. HGK raspodjeljuje 33 vrsta stranih dozvola.

Saznajte više