Potvrda o odslušanom predavanju o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma

Dana 27.10.2017. godine donesen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (objavljen u Narodnim novinama br. 108/2017) koji se počinje primjenjivati od 01.01.2018. godine. Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za članice navedenih strukovnih udruženja. Potvrda se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Saznajte više