Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu iz EU

Zakonska osnova za primjenu nepreferencijalnih pravila podrijetla:

Kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine i ako su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla, Potvrdom o nepovlaštenom podrijetlu može se potvrditi da je roba podrijetlom iz Republike Hrvatske, pojedine države članice EU ili treće zemlje.

Saznajte više