Ovjera dokumenata koji prate robu pri izvozu i uvozu

Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je ovjeravati određenu trgovinsku dokumentaciju koja prati robu pri izvozu i uvozu kao što su fakture, cjenici, tehnička i natječajna dokumentacija, uvjerenja o kakvoći, sanitarni, fitosanitarni te veterinarski certifikati i sl., pečatom "Seen in the Chamber".

Naglašavamo da se ovjeravanjem trgovinske dokumentacije potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i sadržaj isprave.

Saznajte više