Katalog investicijskih projekata

U cilju promocije Republike Hrvatske kao investicijske destinacije, Hrvatska gospodarska komora izradila je najopsežniju bazu podataka investicijskih projekata prikupljenih kroz nacionalnu mrežu županijskih gospodarskih komora. Katalog pruža potencijalnim ulagačima informacije o vrsti projekta, djelatnosti, pripremnoj fazi, vrijednosti te predviđenim izvorima financiranja, olakšavajući time pregled ulagačkih potencijala Hrvatske. Investicijski projekti pretraživi su prema sektorima i lokaciji, a dostupan je i tablični pregled svih dostupnih projekata. Također, ukoliko imate projekt za koji tražite investitora ili strateškog partnera i želite da bude vidljiv u našoj bazi, javite nam se.

Pregledajte katalog