Javni komisionari

Javni komisionari su pravne i fizičke osobe kojima je dodijeljena ovlast prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku. Prijedlog za otpremanje pokretnina javnom komisionaru daje ovrhovoditelj.

Javni komisionari se biraju raspisivanjem javnog natječaja, kojeg organizira i provodi Hrvatska gospodarska komora. Odluku o odabiru javnih komisionara donosi Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva pravosuđa.

Popis javnih komisionara