Baza inovacija i inovatora

Pomoć inovatorima i tvrtkama koje će inovacije koristiti za svoj napredak. Inovacije su u Bazi klasificirane prema područjima primjene. Baza sadrži i kontaktne podatke inovatora.

Pretražite bazu