Objavljeno: 07. 09. 2016. , Ažurirano: 09. 09. 2016.

Filozofski fakultet u Zagrebu provodi projekt "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada".

Projekt je usmjeren na rješavanje ključnih problema uočenih u studijskim programima iz područja društvenih i humanističkih znanosti:

  1. neusklađenosti stečenih kvalifikacija sa stvarnim zanimanjima i potrebama tržišta rada;
  2. nesklada između opterećenja studenta i ostvarenog broja ECTS bodova na pojedinom kolegiju;
  3. neutemeljenosti studijskih programa na ishodima učenja.

Osnovna svrha projekta jest uklanjanje navedenih nedostataka kako bi se postigli optimalni obrazovni učinci i znatnija zapošljivost diplomiranih stručnjaka,zatim modernizacija programskih sadržaja te usklađivanje kompetencija stečenih studijem s potrebama tržišta rada.

U sklopu projekta objavljen je Priručnik za sveučilišne nastavnike ”KAKO OSTVARITI ŽELJENE ISHODE U STUDIJSKIM PROGRAMIMA?”

Više informacija na linku: http://esfhko.ffzg.unizg.hr/